RUAI BM: Dulu aku sesat , kiniakumenemukan…

with No Comments

Nama saya Susanty anak Kedal (23 tahun), anak ketiga daripada 4 orang adik beradik iaitu Tann Kedal ( seorang pelajar STS tahun terakhir 2015), Dickson Kedal, saya sendiri dan adik saya David Kedal, satusatunya anak perempuan dan saya sudah disatukan oleh Tuhan dengan seorang lelaki yang bernama Jacky Bilun pada tahun 2010 dan kami berdua dianugerahkan seorang anak perempuan yang bernama Joanna berumur 5 tahun.

Saya mula mengikut kebaktian di Pusat Injil Gereja Methodist Tudan pada tahun 2005 dimana pada waktu 
itu saya berumur 13 tahun. Pada waktu itu hanya saya generasi yang pertama di dalam keluarga saya yang pergi ke gereja. Puji Tuhan tahun seterusnya Abang saya Tann turut bersama dengan saya pergi ke Gereja dan diikuti dengan adik saya David. 

Tiada kata, ungkapan dapat saya katakan kepada Tuhan betapa saya bersyukur kepada-Nya yang telah menyertai saya sepanjang 10 tahun saya bersama dengan keluarga Besar GMT melalui suka duka di dalam perlayanan namun tidak terasa kini kaki kami menginjak tahun yang ke 10, GMT. Puji Tuhan !! Melalui Firman Tuhan yang saya dengar, nyanyian Pujian, Persekutuan, perlayanan hidup saya dibentuk dari orang yang tidak mengerti apaapa pun, menjadi orang yang sangat diberkati sehingga pada tahun saya sedang menuntut di Maktab Injil, Kampus Miri atau lebih dikenali Malaysia Evangelical College (MEC). Bukan hanya saya yang menerima panggilan Tuhan, namun abang sulung saya iaitu Tann telah bergraduat dari Sabah Theological School pada tahun 2015. 10 tahun saya dipersiapkan di dalam perlayanan, banyak rintangan yang saya alami khususnya dalam saya menyahut panggilan Tuhan adalah hal yang memerlukan komitmen yang cukup tinggi. Disaat saya lari dari panggilan, ternyata Tuhan punya cara tersendiri bahkan yang cukup mengagumkan untuk menyatakan panggilan sekali lagi dan penggilan itu jelas sekali sehingga saya ada dimana tempat saya berdiri saat ini. Sepanjang 10 tahun GMT didirikan, ternyata keluarga besar saya kini telah menjadi orang percaya kepada Tuhan.

Harapan saya adalah kekal berjuang bersama GMT menerajui perkembangan Kerajaan Allah baik masa sekarang dan pada masa yang mendatang. Dengan ini saya menyediakan suatu puisi yang telah saya cipta…

Dahulu aku kecil.. Kini aku besar…
Dahulu aku sesat , kini aku menemukan…
Dahuluakusendirian, kinikeluargakubersamaku..
Dahulu aku miskin… Kini aku diperkaya…

10 TAHUN GMT……
Aku lalui dengan bermacam jenis musim..
Musimhujanakulaluidenganpenuhnikmat..
Musim luruh ku hadapi dengan berkat..
Musimkemaraukuhadapidengansukacita
Musimdinginkuhadapidenganindahsekali….
Namun, di setiap musim…apa pun.
Tuhanbersertaku…dahulu..kinidanselamanya…

G – GEREJA
M – MILIK
T – TUHAN

Susanty anak Kedal, GMT, Miri

分享 Share